Environmentální služby

Nabízíme:

  • externí zajišťování právních povinností podniků v oblasti životního prostředí, zejména zpracování a udržování registru právních povinností a kontrola jejich plnění, zajišťování povinných evidencí a hlášení,  jednání s orgány státní správy a zastupování klienta  při jednáních a kontrolách;
  • zpracování dokumentací a oznámení pro proces hodnocení vlivů na životní prostředí – EIA, oznámení pro zjišťovací řízení EIA, oznámení podlimitních záměrů EIA;
  • zpracování žádostí o integrované povolení (IPPC) a jeho změny;
  • výkon funkce odpadového hospodáře, vedení evidencí a dokumentace v nakládání s odpady, zpracování hlášení  původců odpadů a osob oprávněných k nakládání s odpady, zpracování a aktualizace plánů odpadového hospodářství pro podniky i obce;
  • výkon funkce bezpečnostních poradců pro přepravů nebezpečných věcí po silnici (ADR) a poradenství v oblasti ADR (mimo třídy nebezpečnosti 1 - výbušniny a 7 - radioaktivní).

Kontakt

Ing. Josef Marek - Proeko

Ciolkovského 847/7
161 00 Praha 6 Ruzyně
IČ 47145668


mobil +420 737738433