Dobrý den,

společnost Ing. Josef Marek - PROEKO jejíž stránky jste právě navštívili, je konzultační a poradenskou firmou působící v oblasti systémů řízení,  životního prostředí,  BOZP a požární ochrany od roku 1992. Činnosti zajišťujeme jak vlastními silami, tak ve  spolupráci se zkušenými  externisty, odborníky v potřebných oborech.

Služby, které Vám naše společnost může poskytnout, jsou:

  • Zajištění plnění právních povinností podniku v oblasti životního prostředí, BOZP a požární ochrany především cestou zajištění výkonu funkce podnikového ekologa, bezpečnostního technika, techniků požární ochrany (specializovaný outsourcing);
  • zpracování oznámení pro zjišťovací řízení a dokumentací pro proces EIA - posuzování vlivů na životní prostředí;
  • služby bezpečnostního poradce pro ADR - silniční přepravu nebezpečných věcí;
  • služby koordinátora BOZP na staveništi;
  • poradenství a vedení při zavádění, udržování a zlepšování systémů řízení (IMS, QMS, EMS, OHSAS) – vedení Vašich zaměstnanců;
  • zajišťování interních auditů v podnicích;
  • poradenství v oblasti ovzduší, vod, odpadů, monitoringu životního prostředí a hodnocení rizik ekologické újmy;
  • zpracování dokumentací, žádostí,  havarijních plánů a provozních řádů ve výše uvedených oblastech;
  • pořádání odborných seminářů, firemních přednášek, odborných školení.

Veškeré naše činnosti  jsou individuálně přizpůsobeny konkrétním požadavkům a situaci Vašeho podniku.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.


Kontakt

Ing. Josef Marek - Proeko

Ciolkovského 847/7
161 00 Praha 6 Ruzyně
IČ 47145668


mobil +420 737738433