Systémy řízení

Nabízíme poradenství a pomoc  při:

  • zavádění, udržování a zlepšování systémů řízení jakosti (ČSN EN ISO 9001), životního prostředí (ČSN EN ISO 14001), bezpečnosti a ochrany zdraví (ČSN 18001), energetiky (ČSN EN 16001) i integrovaných systémů řízení (ISŘ);
  • aplikace modelů společenské odpovědnosti podniku - CSR (ČSN ISO 26000, SA8000 ap.);
  • aplikace metodiky “Čistší produkce“ u zákazníka (snížení spotřeby energií, úspory vstupních surovin, materiálů a vody);
  • provedení vstupního hodnocení podniku pro udržitelnou výrobu a spotřebu – analýzy stavu,  návrhy vhodných projektů pro zlepšování;
  • zajišťování dílčích systémových požadavků systémů řízení zákazníka;
  • provádění interních auditů pro zákazníka (QMS, EMS, BOZP);
  • zpracování a vyhodnocení registru environmentálních aspektů podniku;
  • zpracování  indikátorů a kriterií environmentálního profilu podniku.

Kontakt

Ing. Josef Marek - Proeko

Ciolkovského 847/7
161 00 Praha 6 Ruzyně
IČ 47145668


mobil +420 737738433