BOZP a PO

V BOZP nabízíme:

 • externí zajišťování právních povinností podniků v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců  – výkon funkcí osoby odborně způsobilé pro hodnocení rizik v oblasti BOZP;
 • vedení přehledu právních povinností podniku v oblasti BOZP a hodnocení jejich plnění, navrhování způsobů řešení identifikovaných právních povinností;
 • zpracování a udržování základní dokumentace BOZP v podniku – směrnice, postupy, lány BOZP, analýzy rizik pro BOZP;
 • zpracování a udržování kategorizace prací a hodnocení rizikových faktorů pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců;
 • zajišťování povinných evidencí a hlášení,  jednání s orgány státní správy a zastupování klienta  při jednáních  a kontrolách;
 • zpracování a udržování povinné dokumentace v oblasti BOZP;
 • provádění předepsaných periodických prověrek  v BOZP- preventivních kontrol zaměřených na snižování rizik pro BOZP;
 • provádění periodických školení  zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců podniků.

V požární ochraně nabízíme:

 • externí zajišťování právních povinností podniků v oblasti požární ochrany – výkon funkcí odborně způsobilé osoby v požární ochraně;
 • vedení přehledu právních povinností podniku a hodnocení jejich plnění;
 • zajišťování povinných evidencí a hlášení,  jednání s orgány státní správy a zastupování klienta  při jednáních  a kontrolách;
 • zpracování a udržování povinné dokumentace v požární ochraně – požárních směrnic,  požárních řádů, evakuačních plánů, zpracování hodnocení požárního nebezpečí;
 • provádění předepsaných periodických prověrek  - preventivních kontrol zaměřených na nebezpečí požárů a požární ochranu;
 • provádění periodických školení  zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců podniků.

Kontakt

Ing. Josef Marek - Proeko

Ciolkovského 847/7
161 00 Praha 6 Ruzyně
IČ 47145668


mobil +420 737738433