Kurzy a semináře

Aktuální nabídka

V současné době pořádáme kurzy a semináře pouze pro konkrétní zájemce dle jejich požadavků a možností.

 

 

Stálá nabídka

Individuální školení v oblasti BOZP a PO u zákazníka

školení BOZP (samostatné) ....................... 200,-Kč/osobu, a současně minimální cena 1.000,- Kč, maximální cena 4.500,-

školení PO (samostatné)............................ 150,-Kč/osobu, a současně minimální cena 1.000,- Kč, maximální cena 3.000,-

školení BOZP a PO dohromady ................. 280,-Kč/osobu, a současně minimální cena 1.200,- Kč, maximální cena 5.000,-

školení osob podílejících se na přepravě ADR - individuálně, po dohodě.

   Cena zahrnuje školení a jeho přípravu, vyhodnocení závěrečného testu, osvědčení. Při školení mimo Prahu účtujeme cenu za dopravu ve výši 6,- Kč/km.

Cena je konečná - nejsme plátci DPH.

 

Archiv

 

23. srpna 2016 - seminář "EIA – změny v posuzování vlivů na životní prostředí a povolování staveb", informace, přihláška

25. srpna 2016 - seminář "Zákon o odpadech po novelách aktuálně - dopady posledních aktualizací na nakládání s odpady", informace, přihláška

30. - 31. srpna 2016 - dvoudenní kurz "Povinnosti podniků v životním prostředí v roce 2016 a 2017", informace, přihláška

1. září 2016 - seminář "Hodnocení ekologické újmy - povinné hodnocení rizik v podnikové praxi", informace, přihláška

2. září 2015 seminář "Zákon o opadech po novelách", informace, přihláška

3. září 2015 seminář "Ekologická újma - hodnocení rizik v podnikové praxi ", informace, přihláška

15. - 16. září 2015 kurz "Interní auditor systému BOZP", informace, přihláška

23. - 25. září 2015 kurz "Manažer systému EMS (ISO 14001)", informace, přihláška

10. prosince 2015 seminář "Zákon o opadech po novelách prováděcích předpisů", informace, přihláška

15. prosince 2015 seminář "EIA - změny v posuzování vlivu na životní prostředí a povolování staveb", informace, přihláška

9. - 11. září 2015 kurz "Manažer systému EMS (ISO 14001)", informace, přihláška

25. srpna 2015 seminář "Změny v posuzování vlivu na životní prostředí a povolování staveb", informace, přihláška

26. srpna 2015 seminář "ADR 2015 - přeprava nebezpečných věcí aktuálně", informace, přihláška

23. června 2015 seminář "Ekologická újma - hodnocení rizik v podnikové praxi ", informace, přihláška

24. - 26. června 2015 kurz "Manažer systému EMS (ISO 14001)", informace, přihláška

30. června 2015 seminář "Změny v posuzování vlivu na životní prostředí a povolování staveb", informace, přihláška

18. března 2015 seminář "Změny v posuzování vlivu na životní prostředí a povolování staveb", informace, přihláška

19. března 2015 seminář "Ekologická újma - hodnocení rizik v podnikové praxi ", informace, přihláška

23. - 24. března 2015 kurz "Právní povinnosti podniků v ŽP", informace, přihláška

25. - 27. března 2015 kurz "Manažer systému EMS (ISO 14001)", informace, přihláška

2. - 3. dubna 2015 kurz "Interní auditor systému EMS - ISO 14 001", informace, přihláška

 

2. září 2014 seminář "Zákon o ovzduší a prováděcí predpisy - zákon č. 201/2012 Sb. v praxi", informace, přihláška

3. září 2014 seminář "Vodní zákon po novelách ", informace, přihláška

4. - 5. září 2014 kurz "Interní auditor systému EMS - ISO 14 001", informace, přihláška

9. září 2014 seminář "Zákon o opadech po novelách", informace, přihláška

10. září 2014 seminář "EIA - připravované změny v posuzování vlivů na životní prostředí", informace, přihláška

11. - 12. září 2014 kurz "Právní povinnosti podniků v ŽP", informace, přihláška

22. - 23. května 2014 kurz "Právní povinnosti podniků v ŽP", informace , přihláška1. Právní_povinnosti_podniků_v_ŽP_-_05_2014_přihláška.rtf

26. května 2014 seminář "Zákon o ovzduší a prováděcí predpis v praxi", informace , přihláška

30. května 2014 seminář "Zákon o opadech po euronovele", informace, přihláška

3. - 4. června 2014 kurz "Interní auditor systému EMS - ISO 14 001", informace, přihláška

5. června 2014 seminář "Vodní zákon po novelách ", informace, přihláška

6. června 2014 seminář "Ekologická újma - hodnocení rizik v podnikové praxi", informace, přihláška

29. ledna 2014 seminář "Zákon o opadech po euronovele",  informace, přihláška

30. ledna 2014 seminář "Ekologická újma - hodnocení rizik v podnikové praxi", informace, přihláška

31. ledna 2014 seminář "Hodnocení environmentálního profilu podniku - ISO 14 031 v praxi ",  informace, přihláška

2. října seminář "Ekologická újma - hodnocení rizik v podnikové praxi", informace, přihláška

3. října 2013 seminář "Zákon o odpadech po novele", informace, přihláška

4. října 2013 seminář "Zákon o ochraně ovzduší a prováděcí předpis", informace, přihláška

4. . 6. září   2013 kurz "Manažer systému EMS - ISO 14 001", informace, přihláška

12. - 13. září 2013 kurz "Interní auditor pro životní prostředí - EMS", informace, přihláška

28. srpna 2013 seminář "Zákon o odpadech po novele", informace, přihláška

29. srpna 2013 seminář "Zákon o ochraně ovzduší a prováděcí předpis", informace, přihláška

30. srpna 2013 seminář "Ekologická újma - hodnocení rizik v podnikové praxi", informace, přihláška

8. května 2013 seminář "Zákon o ochraně ovzduší a prováděcí předpis, zákon č. 201/2012 Sb. v praxi", informace, přihláška

 30. – 31. května 2013 kurz "Interní auditor EMS", informace, přihláška

4. června 2013 seminář "Ekologická újma - hodnocení rizik v podnikové praxi", informace, přihláška

6. – 7. června 2013 kurz "Právní povinnosti podniků v ŽP", informace, přihláška

13. prosince 2012 seminář "Nový zákon o ochraně ovzduší a podniky, zákon č. 201/2012 Sb. v praxi", informace, přihláška

14. prosince 2012 seminář "Ekologická újma - hodnocení rizik v podnikové praxi", informace, přihláška

17. - 18. prosince 2012 kurz "Právní povinnosti podniků v životním prostředí" informace, přihláška

 1. listopadu 2012 seminář "Ekologická újma - hodnocení rizik v podnikové praxi", informace, přihláška

2. listopadu 2012 seminář "Nový zákon o ochraně ovzduší a podniky, zákon č. 201/2012 Sb. v praxi", informace, přihláška

6 listopadu 2012 seminář "Novela normy 19 011- doškolení auditorů", informace, přihláška

7. -9. listopadu 2012 kurz "Manažer EMS (ISO 14 001)" informace, přihláška

13. listopadu 2012 seminář "Právo životního prostředí - doškolení auditorů EMS", informace, přihláška

21. srpna 2012 seminář "Ekologická újma - hodnocení rizik v podnikové praxi", informace, přihláška

23. srpna 2012 seminář "NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A PODNIKY, zákon č. 201/2012 Sb. v praxi", informace, přihláška

24. srpna 2012 seminář "Právo ŽP - Doškolení auditorů EMS", informace, přihláška

28. srpna 2012 seminář "Novela normy ISO 19 011 - Doškolení auditorů", informace, přihláška

30. – 31. srpna 2012 kurz "Interní auditor EMS", informace, přihlášky

27. – 29. června 2012 kurz "Manažer EMS", informace, přihláška

10. července 2012 seminář "Ekologická újma - hodnocení rizik v podnikové praxi", informace, přihláška

12. července 2012 seminář "Doškolení auditorů – revize normy ISO 19 011", informace, přihláška

13. července 2012 seminář "Doškolení auditorů EMS – Právo ŽP", informace, přihláška

16. – 17. července 2012 kurz "Právní povinnosti podniků v životním prostředí", informace, přihláška

19. – 20. července 2012 kurz "Interní auditor EMS", informace, přihláška

7. – 8. června 2012 kurz "Interní auditor integrovaného systému řízení (IMS)", informace, přihláška

5. června 2012 seminář "Ekologická újma - hodnocení rizik v podnikové praxi", informace, přihláška

31. května – 1. června 2012 kurz "Právní povinnosti podniků v životním prostředí", informace, přihláška

30. května 2012 seminář "Hodnocení environmentálního profilu podniku", informace, přihláška

18. - 20. dubna 2012 kurz "Manažer EMS", inform ace, přihláška

12. - 13. dubna 2012 kurz "Interní auditor integrovaného systému řízení (IMS)", inform ace, přihláška

3. - 4. dubna 2012 kurz "Právní povinnosti podniků v životním prostředí", inform ace, přihláška

29. března 2012 seminář "Ekologická újma - hodnocení rizik v podnikové praxi", inform ace, přihláška

28. února 2012 seminář " EKOLOGICKÁ ÚJMA - HODNOCENÍ RIZIK V PODNIKOVÉ PRAXI "(zákon 167/2008 Sb., NV 295/2011 Sb.) inform ace, přihláška

8. - 10. února 2012 kurz "Manažer EMS" informace, přihláška

6. února 2012 seminář "Hodnocení environmentálních aspektů" Informace, Přihláška

2. - 3. února 2012 kurz "Interní auditor pro IMS" informace, přihláška

31. ledna 2012 seminář "Hodnocení environmentálního profilu podniku - ISO 14 031" Informace, Přihláška

26. - 27. ledna 2011 kurz "Právní povinnosti podniků v životním prostředí" informace, přihláška

22. 11. 2011 seminář " EKOLOGICKÁ ÚJMA - HODNOCENÍ RIZIK V PODNIKOVÉ PRAXI "(zákon 167/2008 Sb., NV 295/2011 Sb.) informace, přihláška

23. - 24. 11. 2011 kurz "Právní povinnosti podniků v životním prostředí" informace, přihláška

29. 11. 2011 seminář "Fázové zavádění systému EMS a hodnocení jeho výkonnosti - ČSN ISO 14005:2011" informace, přihláška

30. 11. - 2. 12. 2011 kurz "Manažer EMS" informace, přihláška

8. - 9. 12. 2011 kurz "Interní auditor pro IMS" informace, přihláška

kurzy a semináře srpen 2011

15. 8. 2011 seminář "Systém EMS - zavedení, provoz, zkušenosti" Informace, Přihláška

16. 8. 2011 seminář "Hodnocení environmentálních aspektů" Informace, Přihláška

18. - 19. 8. 2011 kurz "Právní povinnosti podniků v životním prostředí" Informace, Přihláška

23. 8. 2011 seminář "Hodnocení environmentálního profilu podniku - ISO 14 031" Informace, Přihláška

25. - 26. 8. 2011 kurz "Interní auditor pro životní prostředí" Informace, Přihláška

29. - 31. 8. 2011 kurz "Manažer EMS" Informace,  Přihláška 


Kontakt

Ing. Josef Marek - Proeko

Ciolkovského 847/7
161 00 Praha 6 Ruzyně
IČ 47145668


mobil +420 737738433